Ustalanie majątku firm zagranicznych

Usługa ustalenia majątku firm zagranicznych dotyczy wykonywania czynności na terenie Europy oraz innych krajów świata, w zasadzie bez ograniczeń. Poszukiwanie majątku firm dotyczy raczej krajów cywilizowanych, jednak wychodzimy na przeciw klientom i jeśli jest potrzeba, wycenimy nawet najbardziej skomplikowane zlecenie. Usługa wykonywana jest w pełni legalnie na podstawie licencji detektywistycznej. Sprawdzamy majątek poprzez sprawną komunikację z partnerami lub sami wykonujemy ustaleń, w zależności od opłacalności zlecenia.

Nie ograniczamy się jeśli chodzi rodzaj zleceń dotyczących sprawdzenia informacji o danej firmie, jednak z uwagi na odległości i różnice kulturowe zlecenie może trwać dłużej niż w wykonywane w Polsce.

Zakres informacji o firmach lub innych podmiotach jest zazwyczaj podobny do tych, które realizujemy w Polsce, jak poniżej, jednak cennik dotyczący Zagranicy każdorazowo wycenimy indywidualnie, w zależności od kraju, w którym ma siedzibę dana firma/inny podmiot/osoba fizyczna, walutę i inne czynniki w zależności od zlecenia.

Standardowo wykonujemy czynności takie, jak:

USTALENIE NIERUCHOMOŚCI FIRMY ZAGRANICZNEJ

Ustalenie aktualnych i zbytych nieruchomości będących własnością badanego podmiotu w okresie 5-20 lat wstecz od dnia zlecenia (w zależności od nieruchomości i kraju).

SPRAWDZENIE POJAZDÓW FIRMY ZAGRANICZNEJ

Ustalenie aktualnych i zbytych pojazdów (wszystkich rejestrowalnych) będących własnością badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) – rok produkcji, marka, numer rejestracyjny

WERYFIKACJA I USTALENIE ADRESU FIRMY ZAGRANICZNEJ

weryfikacja, czy podany adres jest rzeczywistym adresem badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) lub wskazanie aktualnego adresu pobytu bądź prowadzenia działalności gospodarczej

USTALANIE POSTĘPOWAŃ KARNYCH FIRMY ZAGRANICZNEJ

ustalenia, czy wobec podmiotu badanego (firmy lub osoby fizycznej) były/są prowadzone postępowania karne i sprawa została zakończona prawomocnym wyrokiem sądu

USTALANIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH I KOMORNICZYCH FIRMY ZAGRANICZNEJ

ustalenia, czy wobec podmiotu badanego (firmy lub osoby fizycznej) były prowadzone postępowania sądowe oraz egzekucje komornicze (prawomocne wyroki sądowe, egzekucje komornicze oraz ich efekty)

SPRAWDZENIE KONT BANKOWYCH FIRMY ZAGRANICZNEJ

ustalenia numerów rachunków bankowych prowadzonych na rzecz badanego podmiotu na terenie RP (podanie numerów rachunków bankowych wraz z zgromadzonymi środkami lub zadłużeniami)

SPRAWDZENIE WIERZYTELNOŚCI FIRMY ZAGRANICZNEJ

uprawnienia przysługujące badanemu podmiotowi lub osobie fizycznej wobec dłużnika do żądania spełnienia określonych świadczeń (pieniężnych lub nie pieniężnych).

SPRAWDZENIE ZADŁUŻENIA FIRMY ZAGRANICZNEJ

ustalenie uregulowanych zobowiązań finansowych podmiotu badanego (firmy lub osoby fizycznej) tj. zadłużenia wobec ZUS, US, i innych podmiotów gospodarczych w tym giełdy wierzytelności

WYWIAD ŚRODOWISKOWY O FIRMIE ZAGRANICZNEJ

ustalenia polegające na zebraniu informacji o badanej osobie ze środowiska w jakim przebywa tj. m. in. tryb życia, powiązania towarzyskie i biznesowe, status społeczny i finansowy i inne wskazane przez zamawiającego

WIZJA LOKALNA FIRMY ZAGRANICZNEJ

ustalenie, czy pod wskazanym adresem mieści się badana firma – raport z przeprowadzonej wizji wraz z opisem oraz dokumentacją zdjęciową

SPRAWDZENIE PEŁNEGO MAJĄTKU FIRMY ZAGRANICZNEJ

RAPORT PEŁNY FIRMA
Raport pełny zawierający dane firmy oraz szczegółową analizę kondycji finansowej oraz zagrożeń jakie mogą wynikać przy współpracy z badaną firmą, raport z wizji lokalnej z dokumentacją fotograficzną, wywiad terenowy i środowiskowy, ustalenia nieruchomości (raport rozszerzony) oraz ruchomości badanego podmiotu w tym członków zarządu, informacje o postępowaniach sądowych, komorniczych i karnych wobec badanego podmiotu oraz członków zarządu, informacja o zadłużeniach, ustalenia numerów rachunków bankowych prowadzonych na rzecz badanego podmiotu, powiązania kapitałowe i osobowe.


Aby otrzymać pełną wycenę powyższych lub wycenę zapytania indywidualnego prosimy o przesłanie zapytania na e-mail
info@jakimajatek.pl