Ustalanie majątku firm polskich

Usługa ustalania majątku firm polskich dotyczy wykonywania czynności na terenie RP na zlecenie firm polskich, zagranicznych lub klientów indywidualnych. Usługa wykonywana jest w pełni legalnie na podstawie licencji detektywistycznej.

Poniżej przedstawiamy najczęściej zamawiane informacje, które na dzień dzisiejszy mamy wycenione, natomiast w przypadku potrzebnych informacji poza poniższymi wycena zostanie przesłana indywidualnie wg prośby pytającego:

SPRAWDZANIE NIERUCHOMOŚCI POSIADANYCH I ZBYTYCH

Ustalenie aktualnych i zbytych nieruchomości będących własnością badanego podmiotu w okresie 5-20 lat wstecz od dnia zlecenia (w zależności od nieruchomości). W raporcie podajemy nr KW (Księgi Wieczystej), którą to nieruchomość można zweryfikować przez
WYSZUKIWANIE KSIĘGI WIECZYSTEJ (kliknąć w link)

SPRAWDZANIE NIERUCHOMOŚCI POSIADANYCH I ZBYTYCH RAPORT ROZSZERZONY

Ustalenie nieruchomości będących własnością badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) rozszerzony o posiadane nieruchomości w podmiotach, w których posiada udziały tj. spółkach prawa handlowego

SPRAWDZANIE NIERUCHOMOŚCI FIRMY Z DOKUMENTACJĄ FOTO

Ustalenie nieruchomości będących własnością badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) wraz z dokumentacją fotograficzną

SPRAWDZANIE RUCHOMOŚCI FIRMY AKTUALNYCH I ZBYTYCH

Ustalenie aktualnych i zbytych pojazdów (wszystkich rejestrowalnych) będących własnością badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) – rok produkcji, marka, numer rejestracyjny

USTALANIE I WERYFIKACJA ADRESÓW FIRM

weryfikacja, czy podany adres jest rzeczywistym adresem badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) lub wskazanie aktualnego adresu pobytu bądź prowadzenia działalności gospodarczej

USTALANIE POSTĘPOWAŃ KARNYCH

ustalenia, czy wobec podmiotu badanego (firmy lub osoby fizycznej) były/są prowadzone postępowania karne i sprawa została zakończona prawomocnym wyrokiem sądu

USTALANIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH I KOMORNICZYCH

ustalenia, czy wobec podmiotu badanego (firmy lub osoby fizycznej) były prowadzone postępowania sądowe oraz egzekucje komornicze (prawomocne wyroki sądowe, egzekucje komornicze oraz ich efekty)

USTALANIE KONT BANKOWYCH FIRMY

ustalenia numerów rachunków bankowych prowadzonych na rzecz badanego podmiotu na terenie RP (podanie numerów rachunków bankowych wraz z zgromadzonymi środkami lub zadłużeniami)

USTALANIE WIERZYTELNOŚCI NALEŻĄCYCH DO FIRMY

uprawnienia przysługujące badanemu podmiotowi lub osobie fizycznej wobec dłużnika do żądania
spełnienia określonych świadczeń (pieniężnych lub nie pieniężnych)

USTALANIE ZADŁUŻENIA FIRM, SPRAWDZANIE DŁUGÓW FIRMY

ustalenie uregulowanych zobowiązań finansowych podmiotu badanego (firmy lub osoby fizycznej)
tj. zadłużenia wobec ZUS, US, i innych podmiotów gospodarczych w tym giełdy wierzytelności. Ustalenia są szerokie i nie dotyczą jedynie sprawdzenia w bazach internetowych, są ustaleniem detektywistycznym.

WYWIAD ŚRODOWISKOWY O FIRMIE

ustalenia polegające na zebraniu informacji o badanej osobie ze środowiska w jakim przebywa tj. m. in. tryb życia, powiązania towarzyskie i biznesowe, status społeczny i finansowy i inne wskazane przez zamawiającego

WIZJA LOKALNA O FIRMIE

ustalenie, czy pod wskazanym adresem mieści się badana firma – raport z przeprowadzonej wizji wraz z opisem oraz dokumentacją zdjęciową

USTALENIE PEŁNEGO MAJĄTKU FIRMY

RAPORT PEŁNY FIRMA
Raport pełny zawierający dane firmy oraz szczegółową analizę kondycji finansowej oraz zagrożeń jakie mogą wynikać przy współpracy z badaną firmą, raport z wizji lokalnej z dokumentacją fotograficzną, wywiad terenowy i środowiskowy, ustalenia nieruchomości (raport rozszerzony) oraz ruchomości badanego podmiotu w tym członków zarządu, informacje o postępowaniach sądowych, komorniczych i karnych wobec badanego podmiotu oraz członków zarządu, informacja o zadłużeniach, ustalenia numerów rachunków bankowych prowadzonych na rzecz badanego podmiotu, powiązania kapitałowe i osobowe.Aby otrzymać pełną wycenę powyższych lub wycenę zapytania indywidualnego prosimy o przesłanie zapytania na e-mail
info@jakimajatek.pl